Spisovatel Écrivain Writer

Rodinné čtení pro starší školáky až po pamětníky www.okram.fr

Náměty od čtenářů


Poděkování

Velký dík patří čtenářům, kteří už z vlastní iniciativy upozornili na vtipné, záhadné, poučné, či jinak zajímavé motivy do dalších knih. Ostatních snad lze na tomto místě poprosit, aby si podobné nezávazné tipy nenechávali pro sebe, ale aby se o nich podělili - stačí kliknout na jedno z tlačítek níže a můžete začít psát svou vzpomínku:


Jeden příklad za všechny

Po napsání prvního příběhu přišla následující fotka z neznámého zdroje. Snad jako reakce na postavu praporčíka Záplesníka, nebo možná jen jako obecný příspěvek do groteskního koloritu (důvod nebyl uveden). Fotka však každopádně připomněla, a to velmi živě, jak Sherlock Holmes nejednou poukazoval na neschopnost londýnské policie. Nuže, pokud Scotland Yard je prý neschopnou organizací, dovedete si představit, jaké kvalitní výsledky mohla asi přinést úspěšná realizace tohoto náboru expertů:

(Kliknutím obrázek zvětšíte.)

Ano, sice v jiném období a v jiných situacích, ale odborníci podobného kalibru se našim knižním hrdinům často míchají do řemesla. Jakoby řešení komplikované záhady nebylo samo o sobě dostatečně náročné! Výsledného situačního humoru si užijí dětští i dospělí protagonisté víc než dost, a s nimi i čtenář.

Máte v zásobě podobné nebo ještě lepší perly ducha? V redakci se na ně rádi podíváme, a je dost možné, že poskytnou pěknou inspiraci pro další tvorbu:


Jaké náměty jsou důležitější? Faktické či vymyšlené?

Odpověď je jednoduchá: Všechny jsou důležité, i když každý druh jiným způsobem. Zhruba výstižné jsou následující slova:

"Není šprochu,
aby na něm nebylo
pravdy trochu."


Toto známé rčení se neodmyslitelně dotýká i spisovatelské práce. I když fiktivní beletrie není a nemůže být dokumentárním ani životopisným dílem, přece se v ní vždy nevyhnutelně odrážejí zrníčka skutečnosti. Ať už to jsou známé povahové vlastnosti promítnuty do vytvářených postav, běžné historické souvislosti, příroda kolem nás, nebo různorodé životní situace, vše toto se zákonitě odráží i ve fiktivním světě fiktivních hrdinů.

Občas se však přihodí i věci, jejichž pozadí či pravou podstatu se nám nikdy nepodaří dozvědět, případně ani dodatečně pochopit. Takové události jsou pro spisovatele obzvlášť cenné, protože poskytují vzácný zdroj inspirace pro románové příběhy: V knihách mohou ožít představy právě o tom nedořešeném neznámém. Jak to opravdu bylo? Nebo, jak jinak to ještě mohlo být? A jak by to, v zájmu dobra a spravedlnosti, mělo být?

Na vyfantazírovaných příbězích je též zajímavé, že se někdy mohou také "trefit do černého". Kolik faktů takto náhodou odhalí? Půl procenta, deset procent, nebo celou pravdu? Vzrušující je i to, že i pokud to bude nula procent a fantazie neodhalí žádnou pravdu o minulosti, vůbec to neznamená, že by se tatáž fantazie nemohla naplnit v budoucnosti. O sto let, o tisíc - nebo možná už dnes večer...

Pokud se chcete podělit o inspirativní myšlenku či faktickou zajímavost, v redakci se rádi nezávazně podíváme na jakýkoli volný příspěvek v jazyce francouzském, anglickém, ruském, českém, či slovenském. Předem děkujeme!